Archive for August, 2008

Amalan-Amalan Sunnah Ketika Berpuasa (1)

Advertisements

Hadits-Hadits Dhaif Tentang Ramadhan

Apabila tibanya bulan Ramadhan,umat Islam akan berlumba-lumba melakukan amalan soleh demi mendapatkan ganjaran berlipat ganda yang telah dijanjikan oleh Allah.

Di sana sini seruan untuk melakukan amalam kebajikan dapat di dengar.Atas dasar itu, maka banyaklah pula hadith-hadith tentang kelebihan bulan Ramadhan disampaikan kepada masyarakat.

Namun,dalam semangat mengajak manusia mencari redha Allah,ada yang terlupa prinsip penting dalam usaha itu,iaitu Allah telah menetapkan sunnah Nabi secara adil, (untuk) memusnahkan penyimpangan orang-orang sesat dari sunnah, dan mematahkan ta’wilan para pendusta dari sunnah dan menyingkap kepalsuan para pemalsu sunnah.

Sejak bertahun-tahun sunnah telah tercampur dengan hadits-hadits yang dhaif, palsu, diada-adakan atau lainnya. Hal ini telah diterangkan oleh para imam terdahulu dan ulama salaf dengan penjelasan dan keterangan yang sempurna.

Para pemberi nasihat akan melihat bahwa mereka,kecuali yang diberi rahmat oleh Allah tidak memperdulikan masalah yang mulia ini walau sedikit perhatian pun walaupun banyak sumber ilmu yang memuat keterangan shahih dan menyingkap yang bathil.

Sesungguhnya hadits-hadits yang tersebar di masyarakat sangat banyak, hingga mereka hampir tidak pernah menyebutkan hadits shahih,walaupun yang demikian itu sangat banyak.

Antara hadits-hadits yang tersebar di kalangan manusia di bulan Ramadhan, diantaranya.

Pertama.

“Kalaulah seandainya kaum muslimin tahu apa yang ada di dalam Ramadhan, niscaya umatku akan berangan-angan agar satu tahun Ramadhan seluruhnya. Sesungguhnya surga dihiasi untuk Ramadhan dari awal tahun kepada tahun berikutnya ….” Hingga akhir hadits ini. (Hadits ini maudhu‘ kerana adanya Jabir bin Ayyub, biografinya ada pada Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan (2/101) dan beliau berkata : “Mashur dengan kelemahannya”. Juga dinukilkan perkataan Abu Nua’im, ” Dia suka memalsukan hadits”, dan dari Bukhari, berkata, “Mungkarul hadits” dan dari An-Nasa’i, “Matruk” (ditinggalkan) haditsnya”.)


Kedua.

“Wahai manusia, sungguh bulan yang agung telah datang (menaungi) kalian, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah menjadikan puasa (pada bulan itu) sebagai satu kewajiban dan menjadikan shalat malamnya sebagai amalan sunnah. Barangsiapa yang mendekatkan diri pada bulan tersebut dengan (mengharapkan) suatu kebaikan, maka sama (nilainya) dengan menunaikan perkara yang wajib pada bulan yang lain …. Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya adalah merupakan pembebasan dari api neraka ….” Hingga akhir.   (Hadits ini Dhaif karena lemahnya Ali bin Zaid, berkata Ibnu Sa’ad, Di dalamnya ada kelemahan dan jangang berhujjah dengannya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Tidak kuat, berkata Ibnu Ma’in. Dha’if berkata Ibnu Abi Khaitsamah, Lemah di segala penjuru, dan berkata Ibnu Khuzaimah, Jangan berhujjah dengan hadits ini, karena jelek hafalannya. Demikian di dalam Tahdzibut Tahdzib )

Ketiga.

“Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat” (hadits ini lemah.Berkata Abu Bakar Al-Atsram, “Aku mendengar Imam Ahmad -dan beliau menyebutkan riwayat orang-orang Syam dari Zuhair bin Muhammad- berkata, “Mereka meriwayatkan darinya (Zuhair,-pent) beberapa hadits mereka (orang-orang Syam, -pent) yang dhoif itu”. Ibnu Abi Hatim berkata, “Hafalannya jelek dan hadits dia dari Syam lebih mungkar daripada haditsnya (yang berasal) dari Irak, karena jeleknya hafalan dia”. Al-Ajalaiy berkata. “Hadits ini tidak membuatku kagum”, demikianlah yang terdapat pada Tahdzibul Kamal)

Keempat

“Barangsiapa yang berbuka puasa satu hari pada bulan Ramadhan tanpa ada sebab dan tidak pula karena sakit maka puasa satu tahun pun tidak akan dapat mencukupinya walaupun ia berpuasa pada satu tahun penuh”

(Hadits ini diriwayatkan Bukhari dengan mu’allaq dalam shahih-nya tanpa sanad) Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari “Dalam hadits ini ada perselisihan tentang Hubaib bin Abi Tsabit dengan perselisihan yang banyak, hingga kesimpulannya ada tiga penyakit : idhthirah (goncang), tidak diketahui keadaan Abil Muthawwas dan diragukan pendengaran bapa beliau dari Abu Hurairah”.

Inilah empat hadits yang didhaifkan oleh para ulama dan di lemahkan oleh para Imam, namun walaupun demikian kita sering mendengar dan membacanya pada hari-hari di bulan Ramadhan yang diberkahi khususnya dan selain pada bulan itu pada umumnya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian hadits-hadits ini memiliki makna-makna yang benar, yang sesuai dengan syari’at kita yang lurus baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah, akan tetapi hadits-hadits ini sendiri tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah S.A.W dan terlebih lagi umat ini telah Allah khususkan dengan sanad dibandingkan dengan umat-umat yang lain.

Dengan sanad dapat diketahui mana hadits yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak, membedakan yang shahih dari yang bathil. Ilmu sanad adalah ilmu yang paling rumit, telah benar dan baik orang yang menamainy.

Wallahu ‘alam

Be creative & contribute to others

As Ramadan is approaching,we are inviting you to be part of our team.

HOW???

Post an entry on your blog,and credit us at the end of it.

OR

Surf the net.If you find any article on any website that can benefit all,alert us by sending the link to kalzelik@yahoo.co.uk & don’t forget to include your name.If we find it suitable,we’ll post it here.

1 day till Ramadan

Nisfu Sya’ban: tahukah anda?

Nisfu Sya’ban: tahukah anda..

* Syi’ah Imamiyyah adalah antara golongan yang membesar-besarkan malam Nisfu Sya’ban kerana menurut mereka, Imam Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu dilahirkan pada malam tersebut.. sila klik di sini untuk penjelasannya..

* Amalan yang diamalkan oleh sesetengah pihak, seperti bacaan Yasin diselangi dengan doa-doa tertentu pada malam Nisfu Sya’ban tidak pernah tsabit (tidak shahih) dari Nabi S.A.W.. amalan ini dikritik keras oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi.. “Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berkumpul pada malam tersebut selepas Maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan solat dua rak’at dengan niat panjang umur, dua rak’at lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf [generasi sahabat, tabi’in dan tabi’u at-tabi’in]. Ia adalah satu doa yang panjang, yang menyanggahi nushush [Al-Quran dan As-Sunnah], juga bercanggahan dan bertentangan maknanya. Perhimpunan seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bid’ah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinyatakan dalam nash. Segala kebaikan itu adalah mengikuti salaf, segala keburukan itu adalah bid’ah golongan selepas mereka, dan setiap yang yang diada-adakan itu bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka.”

* “Sambutan” Nisfu Sya’ban juga sering kali dihiasi dengan hadits-hadits palsu.. Rasulullah S.A.W telah memberikan ancaman yang keras tentang hal ini.. “Sesungguhnya berdusta atasku (atas namaku) tidaklah sama seperti berdusta atas orang lain (atas nama orang lain). Barang siapa berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka.” – [HR Al-Bukhari & Muslim]. Oleh itu, berhati-hatilah dengan kebiasaan sebahagian daripada anda yang gemar meng’foward’ sms tazkirah -dalam semua hal, tidak dikhususkan kepada Nisfu Sya’ban sahaja-, jangan sampai niat baik anda untuk mengingatkan teman-teman yang lain dijerumuskan anda ke dalam neraka..

mohon maaf atas segala kekurangan & kesilapan.. semoga anda boleh mengambil manfaat.. wallahu a’lam..

selamat pulang ke Malaysia buat teman-teman yang pulang..

selamat menjadi senior buat teman-teman angkatan ’07..

selamat menyiapkan diri untuk menghadapi Ramadhan kali ini..

puasa nisfu sya’ban: bolehkah?

persoalan:

bolehkah kita berpuasa pada nisfu sya’ban? adakah puasa pada hari tersebut haram secara mutlak?

jawapan:

puasa pada 15 sya’ban (nisfu sya’ban) tidaklah haram secara mutlak.. semuanya tergantung kepada niat kita.. sekiranya kita berniat untuk mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W sudah tentu nilainya lebih tinggi di sisi Allah.. namun, seandainya seseorang itu hanya berniat semata-mata kerana hari tersebut adalah Nisfu Sya’ban, maka amalannya akan tertolak..

Sabda Rasulullah S.A.W: “Setiap amalan tergantung pada niat, dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya, dan barang siapa berhijrah untuk dunia, dia akan memperolehinya atau (berhijrah) demi wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya.” – [Muttafaqun ‘alaihi].

daripada hadits ini kita mendapat satu gambaran bahawa tidak semua amalan, sekali pun dilaksanakan dengan cara yang betul, akan diterima oleh Allah.. dikatakan hadits ini berkaitan dengan seseorang lelaki yang berhijrah, bukan kerana perintah dari Allah Ta’ala, tetapi kerana ingin berkahwin dengan seorang wanita.. ternyata hijrahnya tidak diterima, walau pun pelaksanaannya sudah tepat.. niatnya (untuk mengahwini seorang wanita, bukan benar-benar ikhlas kepada Allah) telah merosakkan pahala amalan tersebut..

satu contoh lain yang mungkin boleh memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kepentingan niat.. dua orang lelaki yang menyembelih ayam, salah seorang dengan niat untuk memberi anak dan isterinya makan, dan seorang lagi untuk dipersembahkan kepada jin (atau seumpamanya).. sudah tentu di sisi Allah, amalan kedua-dua orang ini mempunyai nilai yang berbeza.. walau pun kedua-dua ayam disembelih sesuai dengan ketetapan syara’, namun ayam yang disembelih untuk dipersembahkan kepada jin tetap haram.. penyembelihan secara syar’i tidak menghalalkan ayam tersebut, kerana tujuan ayam itu disembelih adalah untuk dipersembahkan kepada jin..

dalam urusan berpuasa pada tanggal 15 Sya’ban juga berlaku hal yang sama.. mungkin kita berpuasa sesuai dengan ketetapan syara’ (menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa, dll) namun amalan tersebut belum pasti akan diterima di sisi Allah..

seandainya niat kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W yang memperbanyakkan puasa di bulan Sya’ban, insya-Allah amalan tersebut akan diterima.. selain itu, berpuasa pada tanggal 15 bagi setiap bulan Islam juga merupakan sunnah Rasul.. sebentar tadi saya sempat membelek terjemahan kitab-kitab Sunan yang empat (Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa’i dan Sunan Ibnu Majah), dan ternyata keempat-empat imam tersebut pernah meriwayatkan hadits mengenai anjuran Rasulullah supaya berpuasa pada 13, 14 dan 15 haribulan..

namun sekiranya niat anda berpuasa kerana anda dapat merasakan adanya suatu ganjaran yang besar sekiranya berpuasa pada Nisfu Sya’ban, saya katakan perkara tersebut tidak pernah disebut oleh Rasulullah S.A.W.. berhati-hatilah, semoga anda tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W:

“Barang siapa yang mereka-reka sesuatu dalam urusan kami yang ini (iaitu urusan agama), apa yang bukan daripadanya, nescaya ia tertolak” – [Muttafaqun ‘alaihi].

semoga entry ringkas ini dapat menjawab persoalan yang dikemukakan.. wallahu a’lam..

ayuh kita bersatu

“MARILAH SAMA-SAMA KITA SATUKAN BARISAN


kebelakangan ini, memang banyak kali saya mendengar ada pihak yang mula melaung-laungkan slogan di atas.. terdetik di hati saya, sesungguhnya perkara tersebut adalah satu perkara yang cukup baik.. Al-Quran pun mengajarkan kita hal yang sama..


Katakanlah (wahai Muhammad): Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah dengan bukti yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang musyrik. – [Yusuf, 12: 108].


perkataan “Inilah jalanku” disebut dalam bentuk tunggal (mufrad atau singular), menunjukkan bahawa jalan yang harus ditempuh hanyalah satu.. tiada jalan lain melainkan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah S.A.W dan orang-orang yang mengikuti baginda S.A.W..


Sesungguhnya umat ini, umat kamu semua, adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertaqwalah kepadaKu. – [Al-Anbiya’, 21: 92].


Sesungguhnya umat ini, umat kamu semua, adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. – [Al-Mu’minun, 23: 52].


ayat-ayat ini, menurut seorang teman saya, merupakan satu karakteristik yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam.. oleh itu, katanya, setiap muslim selayaknya merealisasikan persatuan tersebut..


Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua-dua mereka (yang berselisih), dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. – [Al-Hujurat, 49: 10].


ini juga merupakan bukti yang jelas bahawa Allah sebenarnya menginginkan umat Islam supaya bersatu, dan menjadi tanggungjawab kita untuk menyatukan mana-mana pihak daripada kaum mu’minin yang berselisih..


namun, tidak dapat kita nafikan bahawa umat Islam hari ini telah pun berpecah kepada beberapa golongan.. perkara ini telah pun disebutkan oleh Rasulullah S.A.W, sebagaimana yang dapat kita baca dalam Jami’u At-Tirmidzi..


Rasulullah S.A.W bersabda: Sesungguhnya bani Israil terpecah kepada 72 golongan. Umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya: Siapakah satu golongan itu wahai Rasulullah? Sabda baginda: Golongan yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku lakukan. – [HR At-Tirmidzi: Hasan].


daripada hadits ini pula, kita seolah-olah dikhabarkan bahawa umat Nabi Muhammad sendiri akan terpecah kepada 73 golongan.. Al-Quran mengatakan bahawa umat ini adalah umat yang satu dan menjadi kewajipan untuk menyatukan umat, sedangkan hadits pula memberikan perkhabaran yang berbeza.. adakah Al-Quran bercanggah dengan hadits?


sebenarnya tidak.. Al-Quran tidak pernah bercanggah dengan hadits, tetapi Al-Quran dan hadits saling melengkapi.. sekiranya anda tidak percaya, marilah sama-sama kita melihat perbahasan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang telah saya bawakan di atas, yang kononnya bercanggahan antara satu sama lain..


apabila Allah mengatakan bahawa umat ini adalah umat yang satu, perkara itu tidak berakhir begitu sahaja.. pada kedua-dua ayat di atas (iaitu ayat 92 surah Al-Anbiya’ dan ayat 52 surah Al-Mu’minun), Allah telah memberikan penjelasan kepada kedua-dua ayat tersebut.. sila anda rujuk ayat 93 surah Al-Anbiya’ dan ayat 53 surah Al-Mu’minun..


Sesungguhnya umat ini, umat kamu semua, adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. – [Al-Anbiya’, 21: 92].

Dan mereka telah berpecah-belah dalam urusan (agama) mereka antara mereka. Kesemua mereka akan kembali kepada Kami. – [Al-Anbiya’, 21: 93].

Sesungguhnya umat ini, umat kamu semua, adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertaqwalah kepadaKu. – [Al-Mu’minun, 23: 52].

Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan (agama) mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan berasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. – [Al-Mu’minun, 23: 53].


bukankah kedua-dua ayat ini jelas menunjukkan bahawa “umat yang satu” ini akan berpecah akhirnya? jadi tidak salah apabila kita mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya selari dengan hadits perpecahan umat (hadits riwayat Imam At-Tirmidzi di atas)..

bagaimana pula dengan perintah Allah supaya kita menyatukan orang-orang mu’min yang berselisih? pada fikiran anda, logikkah perintah Allah supaya kita menyatukan umat yang berselisih sedangkan Dia sendiri telah mengkhabarkan bahawa “umat yang satu” ini akan berpecah?

pada fikiran hal tersebut adalah logik.. cuma anda lihat kembali golongan yang telah disebut oleh Allah dalam ayat 10 surah Al-Hujurat.. “Sesungguhnya ORANG-ORANG YANG BERIMAN adalah bersaudara..” Allah tidak pernah menyuruh kita menyatukan semua pihak, tetapi Allah hanya menyuruh kita supaya menyatukan orang-orang yang beriman.. apakah pula ciri orang yang beriman?

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli al-amr dari kalangan kalian. Sekiranya kalian berselisih pendapat dalam sesuatu (perkara), maka kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya, seandainya kalian BERIMAN KEPADA ALLAH DAN HARI AKHIR. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. – [An-Nisa’, 4: 59].

golongan inilah golongan yang benar-benar menjadikan Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka sehari-hari.. sebarang perselisihan yang berlaku akan berakhir dengan merujuk kepada kedua-dua sumber ini.. inilah golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai satu-satunya golongan yang terselamat daripada 73 golongan tadi..

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutuskan para Nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Dia menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandungi kebenaran untuk memberi keputusan antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi Kitab setelah datang kepada mereka bukti-bukti, kerana kedengkian antara mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan, dengan kehendakNya. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus. – [Al-Baqarah, 2: 213].

rasanya ayat di atas ini akan menjadi penutup bagi entry kali ini.. tujuan saya membawakan ayat ini tidak lain sekadar memberikan gambaran kepada anda tentang faktor perpecahan umat.. Allah telah mengatakan bahawa dahulu memang umat ini umat yang satu.. namun, setelah sampai kepada mereka kebenaran dengan bukti-bukti yang nyata, lantas mereka mengambil keputusan untuk berpecah, hanya kerana dengki mereka.. inilah sikap umat hari ini..

kadang-kadang saya merasakan seolah-olah saya sendiri sedang mengalami situasi ini.. apabila kita mengajak orang ramai untuk kembali kepada Allah dan Rasul, ternyata ada juga kelompok yang lain turut melaungkan slogan yang sama.. namun, kami sehingga ke hari ini seolah-olah tidak mampu lagi untuk bersatu.. saya tidak dapat melihat apakah yang menyebabkan kami berpecah melainkan setelah kami bawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang shahih.. benarlah firman Allah.. “umat yang satu” ini akan berpecah apabila datang bukti-bukti yang jelas..

wallahu a’lam..

Tiga Landasan Utama Manhaj Salaf

Oleh
Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani

Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa dakwah salafiyah berdiri tegak di atas tiga landasan.

Pertama : Al-Qur’anul Karim
Kedua : Sunnah shahihah (hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang shahih)

Para Salafiyin di seluruh penjuru negeri memusatkan pada hadits-hadits shahih, (mengapa demikian) karena di dalam sunnah (dengan kesepakatan para ulama) terdapat hadits-hadits palsu (maudhu) atau hadits-hadits lemah (dhaif), (yang bercampur dengan hadits shahih) semenjak sepuluh abad yang lalu, dan hal ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan. Para ulama juga bersepakat perlunya ditasfiyah (penyeleksian) mana yang hadits dan mana yang bukan hadits. Oleh karena itu para Salafiyyin “bersepakat” bahwa dasar yang kedua ini (yaitu Sunnah), tidak sepatutnya diambil apa adanya (tanpa melihat shahih atau tidaknya), karena dalam hadits-hadits tersebut terdapat hadits dhaif maupun maudhu yang tidak boleh diamalkan sekalipun dalam fadhailul amal. Inilah dasar yang kedua.

Ketiga : Al-Qur’an dan Sunnah wajib dipahami dengan pemahaman sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tabi’in serta tabiut tabi’in.

Inilah keistimewaan dakwah Salafiyyah atas seluruh dakwah-dakwah yang berdiri di muka bumi di zaman ini, dalam dakwah-dakwah itu, ada ajaran Islam dan ada juga ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Islam.

Dakwah Salafiyyah mempunyai keistimewaan dengan dasar yang ketiga ini yaitu Al-Qur’an dan sunnah wajib dipahami sejalan dengan manhaj Salafus Shalih dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tabi’in (orang yang berguru kepada tabi’in), yaitu pada tiga masa yang pertama (100H-300H) yang telah diberi persaksian oleh hadits-hadits yang telah dimaklumi, bahwa masa itu adalah masa sebaik-baik umat. Semua ini berdasarkan pada dalil-dalil yang cukup sehingga menjadikan kita mengatakan dengan pasti bahwa setiap orang yang memahami Islam dan Al-Qur’an dan hadits tanpa disertai landasan yang ketiga ini, pasti akan “datang” dengan membawa ajaran Islam yang baru.

Bukti terbesar dari hal ini, adanya kelompok-kelompok Islam yang (semakin) bertambah tiap hari. Penyebabnya karena tidak berpegang teguh pada tiga landasan ini, yaitu Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alihi wa sallam dan Pemahaman Salafus Shalih. Oleh sebab itu kita dapati sekarang di negeri-negeri Islam, satu kelompok yang belum lama munculnya di Mesir (yaitu Jama’ah Takfir wal Hijrah). Kelompok ini menyebarkan pemikiran-pemikiran dan racun-racunnya di berbagai negeri Islam dan mendakwakan berada di atas Al-Qur’an dan Sunnah. Alangkah serupanya dakwaan mereka itu dengan dakwaan kelompok Khawarij. Karena kelompok khawarij juga mengajak kepada Al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi mereka menafsirkan Al-Qur’an dengan hawa nafsu mereka dengan tanpa melihat pemahaman Salafus Shalih khususnya sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan saya banyak bertemu dengan anggota mereka serta berdebat dengan salah seorang pemimpin mereka, yang mengatakan bahwa ia tidak menerima tafsir ayat walaupun datang dari puluhan sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia tidak menerima tafsir itu jika tidak sesuai dengan pendapatnya. Dan orang yang mengatakan perkataan ini tidak mampu membaca ayat Al-Qur’an dengan (lancar) tanpa kesalahan. Inilah sebab penyelewangan khawarij terdahulu yang mereka adalah orang-orang Arab asli, maka apa yang dapat kita katakan pada orang khawarij masa kini yang mereka itu jika bukan orang-orang non Arab secara nyata tetapi mereka adalah orang-orang Arab yang tidak fasih, dan bukan orang-orang Ajam yang fasih berbahasa Arab ?

Inilah realita mereka, dengan berterus terang mengatakan bahwa mereka tidak menerima tafsir nash secara mutlak kecuali jika Salafush Shalih bersepakat atasnya, demikianlah yang dikatakan salah seorang di antara mereka (sebagai usaha penyesatan dan pengkaburan). Maka aku (Al-Albani) katakan padanya : “Apakah kamu meyakini kemungkinan terjadinya kesepakatan Salafus Shalih dalam penafsiran satu nash dari Al-Qur’an ?” dia berkata : “Tidak, ini adalah sesuatu yang mustahil” maka kukatakan : “Jika demikian, apakah engkau ingin berpegang pada yang mustahil ataukah engkau bersembunyi dibalik sesuatu ?” lalu diapun mundur dan diam.

Inti masalahnya, bahwa penyebab kesesatan seluruh kelompok-kelompok sejak masa lampau maupun sekarang, adalah tidak berpegang pada landasan yang ketiga in, yaitu memahani Al-Qur’an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman (manhaj) Salafus Shalih.

Mu’tazilah, Murji’ah, Qadariyyah, Asy’ariyyah, Maturidiyyah dan seluruh penyelewengan yang terdapat pada kelompok-kelompok itu penyebabnya adalah karena mereka tidak berpegang teguh pada pemahaman Salafus Shalih, oleh karena itu para ulama’ peneliti berkata.

“Segala kebaikan tertumpu dalam mengikuti Salafush Shalih”

“Segala kejahatan tertumpu pada bid’ah para Khalaf (generasi sesudah Salaf)”

Ini bukan sya’ir, ini adalah perkataan yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Allah berfirman.

“Artinya : Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” [An-Nisa’ : 115]

Mengapa Allah Jalla Jalaluhu mampu untuk berfirman.

“Artinya : Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min”

Padahal Allah Jalla Jalaluhu mampu untuk berfirman.

“Artinya : Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.

Megapa Allah berfirman ?

“Artinya : Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min”

Yaitu agar seseorang tidak menunggangi kepalanya sendiri dengan mengatakan : “Beginilah saya memahami Al-Qur’an dan beginilah saya memahami Hadits”. Maka dikatakan kepadanya : “Wajib bagi kamu memahami Al-Qur’an sesuai dengan pemahaman orang-orang yang pertama kali beriman (Salafush Shalih). Nash Al-Qur’an ini didukung oleh hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang menguatkannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang perpecahan yang terjadi pada umatnya, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : ‘Semuanya di neraka kecuali satu kelompok’ para sahabat bertanya siapa kelompok itu ya Rasulullah ? beliau bersabda : “Al-Jama’ah”. Dalam riwayat yang lain : “Sesuatu (ajaran dan pemahaman) yang mana aku dan para sahabatku berpijak padanya”.

Mengapa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan kelompok yang selamat itu berada di atas pemahaman jama’ah, yaitu jama’ah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ? (Yang demikian itu) agar tertutup jalan bagi orang-orang ahli ta’wil dan orang-orang yang mempermainkan dalil-dalil dan nash-nash Al-Qur’an dan hadits.

Sebagai contoh, firman Allah Jalla Jalaluhu.

“Artinya : Wajah-wajah (orang-orang mu’min) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnyalah mereka melihat” [Al-Qiyamah : 19-20]

Ayat ini adalah nash yang jelas dalam Al-Qur’an bahwa Allah Jalla Jalaluhu memberikan karuniaNya kepada hamba-hambaNya yang beriman pada hari kiamat, mereka akan melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu yang mulia, sebagaimana dikatakan oleh seorang faqih ahli syair yang beraqidah salaf. “Kaum mu’min melihat Allah tanpa takyif (menanyakan bagaimana), tidak pula tasybih (menyerupakan) dan memisalkan”

Mu’tazilah berkata : “Tidak mungkin seorang hamba bisa melihat Rabbnya di dunia maupun di akhirat”, (Jika ditanyakan kepadanya): “Akan tetapi kemana kamu membawa makna ayat itu ?” dia berkata : “Ayat itu bermakna : wajah orang-orang mukmin melihat pada kenikmatan Rabbnya”. Jika ditanyakan kepadanya : “Anda menakwilkan makna melihat Allah dengan arti (melihat kenikmatan Rabbnya) sedang Allah Jalla Jalaluhu berfirman : “Kepada Rabnyallah mereka melihat?” darimana kamu datangkan kata kenikmatan ? ia berkata : Ini adalah majas (kiasan).

Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah mengingkari adanya majaz di dalam Al-Qur’an. Karena ia merupakan salah satu pegangan terkuat dan terbesar yang telah merobohkan aqidah Islam. Ayat diatas, menetapkan suatu karunia dari Allah Jalla Jalaluhu kepada hambaNya yaitu mereka akan melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat, tetapi orang-orang Mu’tazilah mengatakan ini tidak mungkin.

Demikian pula firman Allah Jalla Jalaluhu.

“Artinya : Tidak ada sessuatupun yang semisalNya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat” [As-Syuura : 1]

(Orang yang berpaham Mu’tazilah berkata) : “Makna ayat itu bukan Maha Mendengar dan Maha Melihat ! Jika ditanyakan : “Mengapa?” mereka berkata : “Karena jika kita mengatakan Allah itu melihat dan mendengar maka kita telah menyerupakan Allah dengan diri-diri kita”. Lalu ditanyakan kepada mereka : “Jika demikian halnya, apakah makna mendengar dan melihat ?”. Yaitu mengetahui dan mendengar keduanya adalah lafadz dalam bahasa Arab. Jadi mendengar dan melihat menurut mereka sama dengan mengetahui. Akan tetapi apakah masalahnya akan selesai hingga disini ?.

Jika dikatakan “fulan alim” dalam bahasa arab ini adalah ungkapan yang diperbolehkan. Dan boleh kita menyebut seorang manusia itu alim, yang bermakna “mengungkapkan dengan cara yang melebihkan sifat tentang orang tersebut”. Lalu dikatakan pada mereka : “Apakah boleh kita mengatakan bahwa fulan seorang alim ?”. ‘Ya’, boleh, kalau begitu, kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah Jalla Jalaluhu itu Alim (Maha Mengetahui), karena hal itu akan menjadikan penyerupaan Allah Jalla Jalaluhu dengan hamba Allah Jalla Jalaluhu.

Demikianlah cara mereka menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah Jalla Jalaluhu. Hingga perkaranya sampai kepada pengingkaran mereka terhadap wujud Allah, baik mereka mengakui ataupun tidak mengakui, karena cara mereka yang demikian itu konsekwensinya menetapkan mereka (menginkari wujud Allah).

Dan semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim ketika beliau berkata :

“Artinya : Orang yang menyerupakan Allah dengan mahluk menyembah patung, sedang Al-Muatthil (orang yang menolak penyerupaan Allah tapi menakwilkannya) menyembah sesuatu yang tidak ada”.

Oleh sebab itu dari kalangan orang-orang yang tidak berpegang kepada metode Salafus Shalih tentang ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka berkata : “Allah tidak berada diatas”. Nah ! Apakah engkau dapati dalam Al-Qur’an bahwa Allah tidak di atas ? Kita mendapati dalam Al-Qur’an, Allah mensifati hambaNya.

“Artinya : Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka” [An-Nahl : 50]

“Artinya : (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas ‘Arsy” [Thaha : 5]

“Artinya : Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan” [Al-Ma’arij : 4]

“Artinya : KepadaNya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkanNya [Faathir : 10]

Dan seterusnya, lalu mereka katakan : “Allah tidak berada di atas !!”

Kalau begitu berada di bawah ??

Mereka berkata : “Tidak berada dibawah !!”

Kalau begitu di sebelah kanan ??

Tidak !! tidak berada disebelah kanan ! Tidak, disebelah kiri ! Tidak, di depan dan tidak pula di belakang ! Tidak juga berada di dalam alam ini atau di luarnya !

Kalau begitu apa yang tersisa dari wujud keberadaan Allah ?! Yang tersisa adalah Al’Adam (tidak ada).

Inilah ilmu yang mana para ulama ahli kalam tanpa terkecuali terbelit dalam kesulitan dan binasa didalamnya, kecuali ulama yang berada diatas manhaj Salafush Shalih. Semua ulama ahli kalam tanpa terkecuali, baik yang berpemahaman ‘As’ariyah atau Maturidiyah, kecuali beberapa gelintir manusia diantara mereka yang beriman kepada apa yang dipahami oleh Salafush Shalih, sebagaimana perkataan sebagian dari mereka.

“Dan Rabbul Arsy (Allah) berada di atas Arsy, akan tetapi tanpa disifati dengan kemantapan dan menempel (Nya pada Arsy)”

Artinya : “Tiadalah sesuatu yang serupa denganNya” Allah mensifati dirinya bahwa Dia bersemayam diatas Arsy, dan Rabbul Arsy (pencipta Arsy) berada di atas Arsy akan tetapi tanpa disifati dengan kemantapan dan menempel(Nya pada Arsy).

Lihatlah wahai saudara-saudara kami khususnya para pemuda ! bukankah kita menginginkan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang Islami, dan menginginkan berdiri di depan (menghadapi) kelompok atheis dan komunis, dan kelompok-kelompok semisal mereka ?! Dengan apakah kita akan berdiri di depan (menghadapi) mereka ! Apakah dengan ilmu yang diambil dari Kitabullah dan Hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sesuai Manhaj Salafus Shalih ataukah dengan ilmu kalam ?

Akan tetapi aku katakan merupakan suatu kebaikan bagi kalian atau sebagian di antara kalian jika sesungguhnya dia belum pernah membaca ilmu kalam, ini adalah hak atau dia tidak mengetahui bahwa kadang-kadang ia mengetahui atau mendengar ini. Lalu merasa heran, apakah ada kaum muslimin yang beraqidah semacam ini ?? (jawabnya) : “Ya, ada”. Bacalah kitab “Ihya Ulumudin” karya Al-Ghazali, dan beberapa tulisan-tulisan yang baru yang telah dicetak dan menyebar di zaman ini “dengan nama aqidah”. Niscaya kalian akan dapati didalamnya pengingkaran itu dicetak dengan cetakan yang baru pada masa kini, dan (di dalamnya termaktub) bahwasanya Allah tidak berada di atas, tidak dibawah, tidak di sebelah kanan, tidak pula di sebelah kiri, dan seterusnya.

Oleh karena itu, semoga Allah merahmati salah seorang Umara’ (penguasa) di Damaskus yang ikut hadir dalam sebuah dialog antara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang bepemahaman Muatthilah (orang-orang yang menolak penyerupaan Allah tapi menakwilnya), tatkala ia mendengar perkataan mereka dan juga perkataan Ibnu Taimiyah yang bersandar pada Al-Qur’an dan Sunnah serta perkataan Salafus Shalih, iapun merasa puas dan yakin bahwa inilah (perkataan Ibnu Taimiyah yang bersandar pada Al-Qur’an dan Sunnah serta perkataan Salafush Shalih) aqidah yang benar. Lalu ia menoleh kepada Ibnu Taimiyah dan berkata :

“Artinya : Mereka itu (sambil menunjuk ke arah para Syaikh yang menjadi lawan dialog Ibnu Taimiyyah) adalah suatu kaum yang meniadakan atau menyia-nyiakan Rabb mereka”

Ini adalah perkataan yang benar, mereka adalah kaum yang meniadakan Rabb mereka. Mengapa (mereka berkata) : “Allah tidak berada di atas, tidak dibawah, tidak disebelah kanan, tidak pula disebelah kiri, dan seterusnya ?”

Inti dari masalah yang saya sebutkan diatas ” Apakah yang membinasakan ulama kaum muslimin??” terlebih lagi penuntut ilmu mereka ?? Dan lebih dari itu semuanya orang awam mereka kepada ‘kerendahan’ dan ‘kesesatan yang nyata ini ??’

Kami menasehati setiap kaum muslimin di dunia ini agar ‘menggabungkan’ keharusan berpegang kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman Salafus Shalih. Dan kalau tidak demikian halnya maka setiap kelompok di dunia ini akan berkata : “Kita berada di atas Al-Qur’an dan Sunnah”.

Satu kelompok yang paling sesat pada saat ini, (yang mana mereka mengaku Islam, melaksanakan shalat lima waktu, menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram) yaitu Ahmadiyah Al-Qadyaniyah. Walaupun mengaku Islam dan melaksanakan kewajibannya, mereka mengingkari hakikat-hakikat agama Islam itu sendiri dengan nama takwil. Dan mereka juga tidak berpegang dengan pemahaman kaum muslimin terdahulu maupun sekarang. Karena seluruh kaum muslimin bersepakat bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, maka bagaimana mereka (Ahmadiyah Qadyaniyah) yang mengaku beragama Islam lalu berkata : “Telah datang seorang nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadyani, dan akan datang pula banyak nabi sesudahnya ”

Seorang muridnya telah datang lalu berusaha menyebarkan pemikiran ini, dan Alhamdulillah para ulama “bangkit” membantahnya, kadang-kadang dengan menggunakan cemeti, terkadang dengan teriakan, kadang-kadang dengan “perkataan”. Segala puji hanya bagi Allah, kita telah dipelihara dan kejahatan mereka, dan sayapun banyak berpartisipasi dalam membantah mereka.

Inti dari kisah diatas, bagaimana mereka (bisa) tersesat ?

Rasulullah telah bersabda :

“Artinya : Tidak ada nabi sesudahku”

Tahukah kalian apa makna “Tidak ada nabi sesudahku ?” mereka (Ahmadiyah Qadaniyah) mengartikan hadits itu : “Bersamaku tidak ada nabi, akan tetapi jika aku telah mati akan ada nabi”. Mereka menakwilkan nash dan hadits ini. Mereka (juga berkata) pada firman Allah.

“Artinya : Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi” [Al-Ahzab : 40]

“Akan tetapi Rasulullah adalah “khatamun nabiyyin”. Apakah makna khatamun nabiyyin ? (mereka berkata) : “perhiasan para nabi”. Karena makna khatam adalah perhiasan jari, maka Rasulullah adalah perhiasan para nabi dan bukanlah maknanya tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah.

Jika demikian maknanya, apakah seluruh kaum muslimin salah dalam memahami nash-nash itu ?

Pembahasan ini sangat banyak dan panjang sekali, maka cukuplah bagi kita sekarang ini tiga landasan Salafiyah : Al-Qur’an, Hadits-hadits yang shahih serta diatas Pemahaman Salafush Shalih.

Adapun tujuan-tujuan da’wah Salafiyyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang mana dengan masyarakat yang Islami itu dapat merealisasikan hukum-hukum Islam, bukan hukum-hukum selainnya. (Karena) penerapan hukum Islam pada masyarakat yang tidak Islami adalah dua hal yang kontradiksi, berlawanan dan tidak akan bertemu.

Kesimpulan
Wajib berpegang teguh kepada manhaj atau madzhab Salaf, dia adalah sebuah jaminan bagi seorang muslim untuk tergolong menjadi firqotun najiyah (kelompok yang selamat) dan tidak masuk dalam kelompok yang sesat. Itulah yang akan memeliharanya.

Dan terakhir, hendaknya kita menolehkan pandangan kita ketika mengajak seluruh kaum muslimin untuk berpegang kepada Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah diatas manhaj Salafus Shalih sebagaimana yang telah kita jelaskan dengan keterangan dan dalil-dalil yang shahih, bahwasanya kita tidak jauh dari mereka dalam masalah pokok keimanan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan tetapi kita mendakwahi mereka dengan cara yang baik kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Karena kita yakin bahwa mereka adalah “orang-orang yang sakit” dalam aqidah mereka yang dengannya mereka telah menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah. Maka kami mendakwahi mereka sebagai sebuah kewajiban dalam dakwah dan merupakan kaidah dasar pada setiap orang yang ingin mengajak kepada Islam, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta’ala.

“Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” [An-Nahl : 125]

Maka wajib bagi kita untuk tidak menganggap remeh dan menggampangkan terhadap (orang-orang yang menyimpang dari manhaj Salafus Shalih) tidak hanya dalam permasalahan hukum, bahkan dalam banyak permasalahan aqidah, sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas pada hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah dan semisal itu. Maka kami mendakwahi mereka dengan cara yang terbaik, tidaklah kita jauhi dan meninggalkan mereka, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

“Artinya : Bahwa Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantarmu labih aku sukai daripada unta merah (harta yang berharga)

Advertisements